PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA/ DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE/ WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE

Gabinet Psychoterapii Psychodynamicznej


W życiu każdej osoby pojawiają się trudne momenty. Często jesteśmy w stanie sami je przezwyciężyć. Niekiedy jednak okoliczności zewnętrzne i nasze wewnętrzne doświadczenia stają się przytłaczające i przekraczające nasze możliwości radzenia sobie z nimi w znany nam sposób. Możemy wtedy doświadczać wielu przykrych stanów: nieopanowanego lęku, niechęci, bólów psychosomatycznych, natrętnych zachowań i myśli, apatii, stałego uczucia przygnębienia. Często sami nie wiemy co zrobić, żeby poczuć się lepiej, a stare sposoby przynoszenia ulgi w cierpieniu psychicznym stają się niewystarczające. Warto wtedy skorzystać z psychoterapii.


Zapraszamy Kontakt

OFERTA


PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA


Psychoterapia indywidualna jest metodą leczenia, skierowaną do osób cierpiących z powodu objawów zaburzeń emocjonalnych (zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, nerwic, bólów psychosomatycznych) lub też doświadczających przewlekłych trudności w funkcjonowaniu w niektórych obszarach swojego życia: np. w pracy, szkole, relacjach interpersonalnych, związkach. W ramach naszej działalności prowadzimy psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE


Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy psychologicznej dla osób, które nie cierpią z powodu przewlekłych zaburzeń emocjonalnych, ale na skutek kryzysowego zdarzenia w życiu (utraty pracy, śmierci bliskiej osoby itp.) doświadczają wielu przytłaczających uczuć, z którymi nie potrafią poradzić sobie samodzielnie. Zadaniem terapeuty/psychologa jest pomóc pacjentowi przystosować się do nowej sytuacji i przywrócić równowagę emocjonalną.

WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE


Warsztaty psychoedukacyjne skierowane są do rodziców, którzy doświadczają trudności w zakresie rozumienia i wychowania swoich dzieci posiadających określone problemy emocjonalne lub rozwojowe. Warsztaty składają się z części teoretycznej obejmującej charakterystykę danego zaburzenia, metody terapii oraz części empirycznej, gdzie w trakcie specjalnie przygotowanych ćwiczeń rodzice będą mogli lepiej zrozumieć trudności doświadczane przez ich dzieci.

O PSYCHOTERAPIIProponowany przez nas nurt terapii psychodynamicznej zakłada wpływ sposobu przeżywania wczesnych doświadczeń naszego życia i okoliczności, w których wzrastaliśmy na obecne dorosłe życie – nasze decyzje, sposób tworzenia relacji i radzenia sobie z otaczającą rzeczywistością.
Nie bez znaczenia pozostaje również wpływ naszej nieświadomości, w której znajdują się niedostępne dla naszej świadomości konflikty, pragnienia i lęki. To właśnie one często kreują nasze życie w niekorzystny dla nas sposób.
Terapia psychodynamiczna polega między innymi na analizie tych nieświadomych treści, tak aby stały się one świadome i mogły zostać poddane refleksji. Wówczas pojawia się możliwość rozstrzygnięcia doświadczanych wewnętrznie dylematów, które najczęściej są źródłem zgłaszanych dolegliwości. W ten sposób, poprzez analizę nieświadomych konfliktów wewnętrznych, dochodzi stopniowo do zmniejszenia nasilenia, aż w końcu do ustąpienia objawów.

Ważnym elementem terapii psychodynamicznej jest sojusz terapeutyczny. Jest to osobisty związek między terapeutą a pacjentem, który umożliwia pacjentowi uzyskanie wglądu w te aspekty jego doświadczenia, które z różnych powodów mogą być trudne do samodzielnego analizowania. Zadaniem terapeuty jest pomóc pacjentowi zrozumieć siebie w nowy sposób, poszerzając jego dostęp do refleksji, spostrzeżeń i uczuć. Uzyskanie wglądu przez pacjenta umożliwia mu zidentyfikowanie schematów myślenia i działania, które kiedyś wydawały się być nieuniknione, a teraz mogą zostać przeorganizowane w dojrzalsze formy radzenia sobie z rzeczywistością.
W trakcie terapii ważnym elementem jest również analiza tego, co dzieje się w relacji terapeutycznej, czyli w interakcji pacjenta z terapeutą. Dlaczego jest ona tak ważna? Każdy z nas buduje relacje z innymi w specyficzny, wyjątkowy dla siebie sposób. Zdarza się jednak, że z wielu relacji w naszym życiu jesteśmy niezadowoleni lub stają się one źródłem naszego cierpienia. Może to dotyczyć relacji z rodziną, związków partnerskich, relacji z przyjaciółmi, znajomymi czy też współpracownikami. Zadaniem terapeuty psychodynamicznego jest pomóc osobie będącej w terapii zidentyfikować pewne powtarzające się wzorce w relacjach, emocjach i zachowaniach, które obecne są również w relacji terapeutycznej, a następnie zrozumieć dlaczego się powtarzają.
Analiza relacji terapeutycznej może pozwolić zrozumieć osobie będącej w terapii jak jego uczucia i myśli wpływają na sposób budowania relacji zarówno z terapeutą jak i z innymi osobami w jego życiu. W wyniku tych oddziaływań pacjent zyskuje nowe możliwości wprowadzania zmian oraz większą swobodę w kierowaniu swoim życiem.

Psychoterapia psychodynamiczna jest adekwatną formą leczenia następujących chorób i zaburzeń:
• Zaburzenia osobowości (każdego typu)
• Zaburzenia nastroju (np. depresje jedno lub dwubiegunowe)
• Zaburzenia lękowe (np. narastające uczucie nieuzasadnionego lęku, napady paniki,lęk przed podejmowaniem pewnych działań itp.)
• Dolegliwości psychosomatyczne (np. nieuzasadnione medycznie powtarzające się bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, dolegliwości z układu pokramowego itp.)
• Inne zaburzenia o podłożu nerwicowym (np. natrętne czynności i myśli, hipochondria itp.)
Niektóre osoby nie doświadczają bezpośrednio objawów lękowych czy depresyjnych. Mogą jednak przeżywać trudności z powodu niskiego poczucia własnej wartości, braku satysfakcji z życia, powtarzających się trudności w relacjach partnerskich i z innymi znaczącymi osobami. Dla tych osób terapia psychodynamiczna jest również odpowiednią formą leczenia.
Czasami zastosowanie psychoterapii jako jedynej formy leczenia staje się niewystarczające. Wówczas w trakcie spotkań konsultacyjnych terapeuta może zalecić osobie zgłaszającej się po pomoc równoległy kontakt z lekarzem psychiatrą. Taka sytuacja ma miejsce najczęściej, gdy zgłaszane przez pacjenta objawy w znacznym stopniu utrudniają jego funkcjonowanie lub kontakt z rzeczywistością, bądź też w jakiś sposób zagrażają jego zdrowiu lub życiu.

Najczęściej decyzji o rozpoczęciu terapii towarzyszą liczne dylematy. Mogą one dotyczyć wątpliwości, czy na pewno jest ona potrzebna lub czy jest to odpowiedni moment by ją rozpocząć. Nie zawsze łatwo jest je rozstrzygnąć samemu, dlatego wiele osób radzi się w tej sprawie rodziny, przyjaciół, lekarzy. Czasami te podpowiedzi pozwalają na podjęcie właściwej dla nas decyzji, niekiedy jednak nie rozwiewają do końca tych wątpliwości.
Oferujemy Państwu terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym. Kiedy podejmiecie Państwo decyzję o zgłoszeniu się na terapię, rozpoczyna się ona kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi. W trakcie tych spotkań terapeuta zbierze tzw. wywiad terapeutyczny, w celu jak najlepszego rozpoznania zgłaszanych trudności i dolegliwości. Czasami może się zdarzyć, że na tym etapie terapeuta i pacjent wspólnie dojdą do wniosku, że terapia nie jest konieczna lub też nie jest rozwiązaniem zgłaszanych problemów i terapeuta wskaże odpowiednią formę pomocy. Czasami może okazać się, że potrzebne jest jedynie czasowe wsparcie psychologiczne, szczególnie w momentach kryzysów życiowych, trwające od kilku do kilkunastu spotkań, bez konieczności pogłębionej pracy terapeutycznej. Tak więc w wielu wypadkach, szczególnie gdy doświadcza się wątpliwości czy rozpocząć terapię, warto zgłosić się na konsultację, by móc wybrać najbardziej odpowiednią drogę do rozwiązania doświadczanych problemów.
Jeżeli jednak w trakcie spotkań konsultacyjnych terapeuta i pacjent wspólnie dojdą do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem jest podjęcie psychoterapii, wspólnie ustalają tzw. cele terapeutyczne, czyli realne do osiągnięcia rezultaty terapii. Następnie ustalane są zasady, które będą obowiązywać pacjenta i terapeutę w trakcie trwania procesu terapeutycznego. Zarówno cele jak i zasady składają się na tzw. kontrakt terapeutyczny, którego ustalenie jest równoznaczne z rozpoczęciem terapii. Warto również zaznaczyć, że ustalone cele terapeutyczne w trakcie trwania terapii mogą ulegać zmianie – mogą zostać doprecyzowane lub rozszerzone w zależności od indywidualnych potrzeb osoby zgłaszającej się po pomoc.

Jedno z najczęściej zadawanych pytań dotyczących terapii to pytanie o czas jej trwania.Jednym z założeń psychoterapii psychodynamicznej nie jest jedynie zmiana zachowania pacjenta, a dokonanie trwałych, korzystnych zmian w jego osobowości, w celu poprawy funkcjonowania w życiu psychicznym i społecznym.
Ponieważ dochodzenie do takiej zmiany jest długotrwałym procesem, dlatego też psychoterapia psychodynamiczna zaliczana jest do form terapii długoterminowych, której czas trwania jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. To jak długo będzie trwać terapia zależy m.in. od ustalonych celów terapeutycznych oraz od indywidualnego tempa osoby uczestniczącej w terapii, w dokonywaniu wewnętrznej zmiany. Trudno więc określić dokładny czas trwania na samym jej początku. Dlatego też moment zakończenia terapii ustalany jest przez terapeutę i pacjenta w trakcie trwania terapii, gdy postawione na jej początku cele zostaną osiągnięte.

KIM JESTEŚMY


mgr Joanna Skowron

Joanna Skowron
Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, socjoterapeuta. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kontynuuje naukę w Szkole Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2012 roku, pracując na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym ogólnym w Tarnowie oraz w Poradni Psychologicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz warsztaty psychologiczne i psychoedukacyjne.
Ujęcie psychoterapeutyczne w którym pracuje jest reprezentowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Jest ono ośrodkiem terapeutycznym i szkoleniowym, realizującym programy szkoleniowe według kryteriów przyjętych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

mgr Mirella Panek

Mirella Panek
Psychoterapeuta psychodynamiczny, socjoterapeuta, trener umiejętności psychospołecznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracowniczka Fundacji "NoDrama" realizującej projekty profilaktyczne i edukacyjne metodą dramy stosowanej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas prowadzenia terapii indywidualnych i grup wsparcia na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Ogólnym w Tarnowie, Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie, placówkach wsparcia i opieki całkowitej dla młodzieży w Lublinie i Kraśniku, prowadząc grupy socjoterapeutyczne i autorskie programy psychoprofilaktyczne.
Głównym obszarem jej pracy jest terapia osób dorosłych i młodzieży w ujęciu psychodynamicznym. Jest ono reprezentowane przez środowisko Krakowskiego Centrum Psychoterapii realizującego programy szkoleniowe według kryteriów przyjętych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP. Kontynuuje naukę w Szkole Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie.

GALERIA


Nasz gabinet

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img

KONTAKT


Zapraszamy do kontaktu i rejestracji:

ul. Czerwona 7, 33-100 Tarnów

EMAIL

kontakt@tarnow-psychoterapia.pl

TELEFON

mgr Joanna Skowron - 606 323 246 mgr Mirella Panek - 783 784 341